UKK Liliaalin käytön lopetus

UKK Liliaalin käytön lopetus

Mikä tämän muutoksen taustalla on?
Liliaalia on monen vuoden ajan pidetty turvallisena käyttää kosmetiikassa. SCCS suoritti viimeisimmän turvallisuusarvion vuonna 2019, mutta yhdistettyyn käyttöön (monissa eri alojen tuotteissa) liittyvän epäselvyyden vuoksi aineen käyttö lopetetaan nyt kemikaalilainsäädännön mukaisesti. Liliaalin erityispiirre on se, että siihen liittyy kaksi erilaista EU:n säännöstöä. Tässä tapauksessa kemikaalilainsäädäntö ”voittaa” kosmetiikkasäännökset ja tästä syystä myynnin lopettamiselle on YKSI päivämäärä (kosmetiikkalainsäädännössä on yksi päivämäärä toimittajille ja valmistajalle sekä yksi päivämäärä kuluttajille).

Syy tähän on se, että liliaali on luokiteltu CMR-aineeksi (karsinogeeninen, mutageeninen, lisääntymiselle vaarallinen). Se on ollut sitä aiemminkin, mutta aineen käyttö ihonhoidossa ja kosmetiikassa ilmoitettuina annoksina on pitkään ja useissa turvallisuusarvoissa todettu turvalliseksi. Epäselvyyttä on kuitenkin aiheuttanut mahdollinen monien tuotteiden myötä syntyvä kokonaiskäyttö (ei vain ihonhoidossa) pitkällä aikavälillä. Kemikaalilainsäädännössä arvioidaan nyt, että sen turvallisuudesta ei ole näyttöä.

Kuten kaikkien aineiden kohdalla, kyse on aina altistumisesta ja riskistä. Monet ympärillämme olevat aineet voivat aiheuttaa riskejä, jos altistuminen on suurta, ja raja-arvot asetetaan juuri tästä syystä ja reilulla marginaalilla. Epäselvissä tilanteissa lainsäädännössä pelataan varman päälle. Sen vuoksi liliaalia sisältäviä tuotteita ei yleisesti saa myydä 1. maaliskuuta alkaen. Päiväys on voimassa sen jälkeen, kun useita eri aineita (ei vain ihonhoidossa käytettyjä) koskevat säännökset on tarkistettu tai yhdenmukaistettu. Käytön lopettamiselle oli asetettava jokin päivämäärä, ja sellaiseksi valikoitui 1. maaliskuuta. Tämä ei tarkoita sitä, että liliaalia sisältävä tuote olisi yhtäkkiä vaarallinen tai käyttökelvoton kyseisen päivämäärän jälkeen.

Miten toimin hoitolatuotteiden kanssa?
Loppukäyttäjillä on tuotteita käytettävänään vielä maaliskuun ensimmäisen päivän jälkeen, jolloin myynti loppuu. Kuluttaja saa käyttää tuotteensa loppuun jollain aikavälillä, joten voidaan olettaa, että sama koskee myös sinua hoitohuoneessa. Asiaa ei käsitellä säännöksissä, joten emme voi antaa yksityiskohtaista vastausta.

Mitä teen liliaalia sisältäville tuotteille?
Liliaalin ei siis ole todettu olevan vaarallinen nykyisessä käytössä esimerkiksi yhdessä tai muutamassa ihonhoito- tai kosmetiikkatuotteessa. Päätöksen ja uuden luokituksen taustalla on se, että liliaalin ei ole osoitettu olevan turvallinen tai vaaraton, kun altistumislähteitä on useita ja kun altistuminen on suurta pitkällä aikavälillä. Kosmetiikan raja-arvojen asettamisessa on huomioitu marginaali kosmetiikan osalta, mutta ei muiden alojen osalta. Liliaalia on monissa kuluttajatuotteissa aina ihonhoidosta, hiustenhoidosta ja hajusteista puhdistusaineisiin, maaleihin ja kenkävoiteisiin.

Ajankohta 1. maaliskuuta 2022 asetettiin siksi, että tuottajat ehtivät muuttaa tuotteitaan ja myydä varastonsa loppuun. Katkelma päätöksestä: Compliance with the new or updated harmonised classifications should not be required immediately as a certain period of time is necessary to allow suppliers to adapt and to sell existing stocks.

Kyse ei siis ole käyttökelvottomien tuotteiden takaisinvedosta. Loppuasiakas voi käyttää tuotteitaan normaalisti myös maaliskuun ensimmäisen päivän jälkeen. Tuotteet ovat täysin myyntikelpoisia 1. maaliskuuta asti, ja voit suunnitella ostoksesi sen jälkeen. Lopetamme liliaalia sisältävien tuotteiden myynnin 21. helmikuuta, emmekä ota tuotteita takaisin.

Milloin Exuviance Professionalilta tulee uusia tuotteita?
Tuotteiden uusiminen on pitkä ja aikaa vievä prosessi, eivätkä kaikki tuotteet valitettavasti valmistu ajoissa. Tiettyjen tuotteiden saatavuuteen tulee siis katko, koska Exuviance ei valitettavasti ole ehtinyt vielä muuttaa niiden koostumusta. Ne tulevat siis puuttumaan valikoimasta. Palaamme asiaan heti kun saamme tiedon, milloin uusia koostumuksia on valmiina myytäväksi. Tällä hetkellä meillä on seuraavat tiedot:

  • Purifying Clay Masque on jo jälkitilauksessa arviolta huhtikuuhun tai toukokuuhun asti.
  • Gentle Cleansing Cremen ja Bionic Tonicin (pads) pitäisi olla saatavilla siirtymän tienoilla tai heti sen jälkeen.
  • Evening Restorative Complex, Ultra Restorative Creme ja Total Correct Hydrate ovat tuotteita, joiden osalta emme valitettavasti ole vielä saaneet päivämäärää.
  • Bionic Tonic Treatment sisältää jo liliaalittoman koostumuksen. Muiden klinikan tuotteiden osalta palaamme, kun saamme lisätietoja.