UKK Liliaalin käytön lopetus

UKK Liliaalin käytön lopetus

Mikä tämän muutoksen taustalla on?
Liliaalia on monen vuoden ajan pidetty turvallisena käyttää kosmetiikassa. SCCS suoritti viimeisimmän turvallisuusarvion vuonna 2019, mutta yhdistettyyn käyttöön (monissa eri alojen tuotteissa) liittyvän epäselvyyden vuoksi aineen käyttö lopetetaan nyt kemikaalilainsäädännön mukaisesti. Liliaalin erityispiirre on se, että siihen liittyy kaksi erilaista EU:n säännöstöä. Tässä tapauksessa kemikaalilainsäädäntö ”voittaa” kosmetiikkasäännökset ja tästä syystä myynnin lopettamiselle on YKSI päivämäärä (kosmetiikkalainsäädännössä on yksi päivämäärä toimittajille ja valmistajalle sekä yksi päivämäärä kuluttajille).

Syy tähän on se, että liliaali on luokiteltu CMR-aineeksi (karsinogeeninen/mutageeninen/lisääntymiselle vaarallinen). Se on ollut sitä aiemminkin, mutta aineen käyttö ihonhoidossa ja kosmetiikassa ilmoitettuina annoksina on pitkään ja useissa turvallisuusarvoissa todettu turvalliseksi. Epäselvyyttä on kuitenkin aiheuttanut mahdollinen monien tuotteiden myötä syntyvä kokonaiskäyttö (ei vain ihonhoidossa) pitkällä aikavälillä. Kemikaalilainsäädännössä arvioidaan nyt, että sen turvallisuudesta ei ole näyttöä.

Kuten kaikkien aineiden kohdalla, kyse on aina altistumisesta ja riskistä. Monet ympärillämme olevat aineet voivat aiheuttaa riskejä, jos altistuminen on suurta, ja raja-arvot asetetaan juuri tästä syystä ja reilulla marginaalilla. Epäselvissä tilanteissa lainsäädännössä pelataan varman päälle. Sen vuoksi liliaalia sisältäviä tuotteita ei yleisesti saa myydä 1. maaliskuuta alkaen. Päiväys on voimassa sen jälkeen, kun useita eri aineita (ei vain ihonhoidossa käytettyjä) koskevat säännökset on tarkistettu tai yhdenmukaistettu. Käytön lopettamiselle oli asetettava jokin päivämäärä, ja sellaiseksi valikoitui 1. maaliskuuta. Tämä ei tarkoita sitä, että liliaalia sisältävä tuote olisi yhtäkkiä vaarallinen tai käyttökelvoton kyseisen päivämäärän jälkeen.

Miten toimin hoitolatuotteiden kanssa?
Säännös koskee sekä myyntiä että ammattimaista käyttöä. Liliaalituotteita ei tule myydä eikä käyttää hoidoissa. Kuten mainittu, kuluttaja voi kuitenkin jatkaa tuotteen henkilökohtaista käyttöä 1.3. jälkeenkin.

Mitä teen liliaalia sisältäville tuotteille?
Liliaalin ei siis ole todettu olevan vaarallinen nykyisessä käytössä esimerkiksi yhdessä tai muutamassa ihonhoito- tai kosmetiikkatuotteessa. Päätöksen ja uuden luokituksen taustalla on se, että liliaalin ei ole osoitettu olevan turvallinen tai vaaraton, kun altistumislähteitä on useita ja kun altistuminen on suurta pitkällä aikavälillä. Kosmetiikan raja-arvojen asettamisessa on huomioitu marginaali kosmetiikan osalta, mutta ei muiden alojen osalta. Liliaalia on monissa kuluttajatuotteissa aina ihonhoidosta, hiustenhoidosta ja hajusteista puhdistusaineisiin, maaleihin ja kenkävoiteisiin.

Ajankohta 1. maaliskuuta 2022 asetettiin siksi, että tuottajat ehtivät muuttaa tuotteitaan ja myydä varastonsa loppuun. Katkelma päätöksestä: Compliance with the new or updated harmonised classifications should not be required immediately as a certain period of time is necessary to allow suppliers to adapt and to sell existing stocks.

Kyse ei siis ole käyttökelvottomien tuotteiden takaisinvedosta. Loppuasiakas voi käyttää tuotteitaan normaalisti myös maaliskuun ensimmäisen päivän jälkeen. Tuotteet ovat täysin myyntikelpoisia 1. maaliskuuta asti, ja voit suunnitella ostoksesi sen jälkeen. Lopetamme liliaalia sisältävien tuotteiden myynnin 21. helmikuuta, emmekä ota tuotteita takaisin.

Milloin uudet tuotteet saapuvat?
Tuotteiden uusiminen on pitkä ja aikaa vievä prosessi, eivätkä kaikki tuotteet valitettavasti valmistu ajoissa. Tiettyjen tuotteiden saatavuuteen tulee siis katko, koska Exuviance ei valitettavasti ole ehtinyt vielä muuttaa niiden koostumusta. Ne tulevat siis puuttumaan valikoimasta. Palaamme asiaan heti kun saamme tiedon, milloin uusia koostumuksia on valmiina myytäväksi. Tällä hetkellä meillä on seuraavat tiedot:

  • Purifying Clay Masque myyntikoossa on jo jälkitilauksessa ja tulee arviolta huhti-toukokuussa. Hoitolakoko tulee toivottavasti samaan aikaan.
  • Sekä myynti- että hoitolakokoisten Gentle Cleansing Creme- ja Ultra Restorative Creme -pakkausten odotetaan saapuvan meille 1. maaliskuuta mennessä.
  • Bionic Tonic (pads) on myös tulossa meille 1. maaliskuuta mennessä.
  • Total Correct Hydraten odotetaan tulevan maaliskuun aikana.
  • Evening Restorative Complexin myynti- ja hoitolakokoisten pakkausten odotetaan tulevan huhtikuun aikana.
  • Hoitolakokoisessa pakkauksessa Bionic Tonicin uudessa koostumuksessa ei ole enää liliaalia.